Komplexné projekty
transformácie spoločnosti

Riadenie zmeny a transformácia spoločnosti patrí k najkomplexnejším aktivitám, ktoré si vyžadujú znalosti a skúsenosti v kľúčových oblastiach riadenia obchodných firiem.
 

Dosiahnutie cieľov firmy
v stanovenom čase

Podieľame sa na návrhu a implementácii motivačných schém a techník pre zvýšenie úspešnosti obchodných prípadov. Snažíme sa zhodnotiť možnosti realizácie produktu na trhu podľa špecifických charakteristík, analýzy konkurencie a benchmarkingu i nasýtenosti trhu.

Našim cieľom
je úspech zákaznika

Na rozdiel od mnohých konzultačných spoločností, HIC Slovakia je schopná a ochotná nielen navrhnúť potrebné opatrenia pre zmenu, ale aj podporiť implementáciu navrhovaných opatrení v rámci spoločnosti zákazníka.

Široká škála
tréningových programov

Osobný coaching top manažérov je na Slovensku novým prístupom, avšak bežnou praxou v západných spoločnostiach. Základnou výzvou top manažéra je skutočnosť, že v rámci spoločnosti je obtiažne diskusiou rozvíjať osobné idey a stratégie.

Projektové riadenie
zriadenia nových spoločností

Projektový manažment vnímame ako nástroj na dosiahnutie cieľov firmy v stanovenom čase, kvalite a s dodržaním odsúhlaseného rozpočtu.

 

Naše základne hodnoty

Individualita 
Sme schopní vybudovať korporátny úspech na báze úspechu lídrov a ich personálneho rozvoja

Otvorenosť 
Ak odporučíme zmenu, taktiež musíme zabezpečiť neustále zlepšovanie našich vlastných aktivít.

Flexibilita 
Prinášame schopnosť reagovať na požiadavky klientov podľa ich potrieb a časových požiadaviek.

Dôvera
Komunikujeme s kľúčovými top manažérmi, a preto dôvera a diskrétnosť sú našimi základnými predpokladmi úspechu.

Kreativita 
Navrhujeme inovatívne a personalizované riešenia, ktoré však stoja na overených základoch úspešného podnikania.

Úspech 
Našou motiváciou je úspech klienta. Pozitívne výsledky sú znamením, že naša práca dáva zmysel a zákazník napĺňa svoje očakávania a ciele.

Organizačná zmena znamená: naplánovať dnes úspech zajtrajška