Komplexné projekty
transformácie spoločnosti

Riadenie zmeny a transformácia spoločnosti patrí k najkomplexnejším aktivitám, ktoré si vyžadujú znalosti a skúsenosti v kľúčových oblastiach riadenia obchodných firiem.
 

Dosiahnutie cieľov firmy
v stanovenom čase

Podieľame sa na návrhu a implementácii motivačných schém a techník pre zvýšenie úspešnosti obchodných prípadov. Snažíme sa zhodnotiť možnosti realizácie produktu na trhu podľa špecifických charakteristík, analýzy konkurencie a benchmarkingu i nasýtenosti trhu.

Našim cieľom
je úspech zákaznika

Na rozdiel od mnohých konzultačných spoločností, HIC Slovakia je schopná a ochotná nielen navrhnúť potrebné opatrenia pre zmenu, ale aj podporiť implementáciu navrhovaných opatrení v rámci spoločnosti zákazníka.

Široká škála
tréningových programov

Osobný coaching top manažérov je na Slovensku novým prístupom, avšak bežnou praxou v západných spoločnostiach. Základnou výzvou top manažéra je skutočnosť, že v rámci spoločnosti je obtiažne diskusiou rozvíjať osobné idey a stratégie.

Projektové riadenie
zriadenia nových spoločností

Projektový manažment vnímame ako nástroj na dosiahnutie cieľov firmy v stanovenom čase, kvalite a s dodržaním odsúhlaseného rozpočtu.

 

Služby HIC Slovakia, s.r.o.

Služby HIC Slovakia sú založené na nasledujúcich pilieroch:

Prázdny

» Riadenie zmeny a transformácia spoločnosti

 • Definícia a implementácia obchodných plánov
 • Optimalizácia obchodných procesov
 • Reorganizácia s cieľom dosiahnuť alebo zvýšiť profitabilitu
 • Plánovanie a riadenie komplexných organizačných programov zmeny využitím 
  HIC metodológie štyroch dimenzií (ľudia, technológia, zákazník, náklady)

» Projektové riadenie

 • Definícia a implementácia celo firemnej projektovej organizácie, zriadenie centrálnej projektovej kancelárie
  (projekt management office - PMO).
 • Outsourcing projektového riadenia pre projekty organizačnej zmeny, implementácie nových produktov 
  a reorganizácie a zavedenia nových IT systémov do firemnej infraštruktúry.
 • Start-up manažment - plánovanie a riadenie založenia nových spoločností.
Prázdny
Prázdny

» Poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov

 • Poradenstvo a podpora aktivít v oblasti riadenia ľudských zdrojov, zahŕňajúc projekty definície organizačnej štruktúry, výber nových zamestnancov, rozvoj ľudského potenciálu, návrh motivačných programov a audit riadenia výkonnosti s využitím metodológie "Balanced ScoreCard".
 • Riadenie workshopov pre definíciu stratégie spoločnosti a podpora implementácie zvolenej stratégie.

» Podpora marketingu a predaja

 • Príprava odporúčaní pre zmeny organizácie Marketingu alebo Predaja spoločne s definovaním
  komplexnej marketingovej a distribučnej stratégie.
 • Definícia krokov a podpora implementácie nových produktov a služieb, ako aj monitoring výkonnosti 
  existujúcich produktov a služieb s využitím metodológie "Stage Gate".
 • Audit efektivity marketingovej komunikácie a reklamy.
Prázdny
Prázdny

» Tréningové programy a coaching

 • Špecifické tréningové programy zamerané na dosiahnutie firemných cieľov s využitím metodológie "LIFO"
 • Coaching lídrov a top manažérov.
 • Individuálne jazykové kurzy (nemecký a slovenský jazyk).
 • Lektorovanie univerzitných študentov.
Prázdny