Komplexné projekty
transformácie spoločnosti

Riadenie zmeny a transformácia spoločnosti patrí k najkomplexnejším aktivitám, ktoré si vyžadujú znalosti a skúsenosti v kľúčových oblastiach riadenia obchodných firiem.
 

Dosiahnutie cieľov firmy
v stanovenom čase

Podieľame sa na návrhu a implementácii motivačných schém a techník pre zvýšenie úspešnosti obchodných prípadov. Snažíme sa zhodnotiť možnosti realizácie produktu na trhu podľa špecifických charakteristík, analýzy konkurencie a benchmarkingu i nasýtenosti trhu.

Našim cieľom
je úspech zákaznika

Na rozdiel od mnohých konzultačných spoločností, HIC Slovakia je schopná a ochotná nielen navrhnúť potrebné opatrenia pre zmenu, ale aj podporiť implementáciu navrhovaných opatrení v rámci spoločnosti zákazníka.

Široká škála
tréningových programov

Osobný coaching top manažérov je na Slovensku novým prístupom, avšak bežnou praxou v západných spoločnostiach. Základnou výzvou top manažéra je skutočnosť, že v rámci spoločnosti je obtiažne diskusiou rozvíjať osobné idey a stratégie.

Projektové riadenie
zriadenia nových spoločností

Projektový manažment vnímame ako nástroj na dosiahnutie cieľov firmy v stanovenom čase, kvalite a s dodržaním odsúhlaseného rozpočtu.

 

Riadenie zmeny a transformácia spoločnosti

  • Komplexné projekty transformácie spoločnosti.
  • Podpora definície obchodného plánu.
  • Optimalizácia obchodných procesov.
  • Reorganizácia spoločnosti so zameraním na dosiahnutie profitability alebo výrazného zvýšenia výkonnosti.

Riadenie zmeny a transformácia spoločnosti patrí k najkomplexnejším aktivitám, ktoré si vyžadujú znalosti a skúsenosti v kľúčových oblastiach riadenia obchodných firiem. Poslaním HIC Slovakia je podporiť našich zákazníkov v ich snahe o dosiahnutie požadovanej zmeny v ich spoločnosti. Naša spoločnosť podporí manažérske tímy v ich snahe dosiahnuť firemné ciele prostredníctvom celo firemnej zmeny. 

Je dôležité nastaviť správne očakávania, ako aj realizačný plán, ktorý bude vyhovovať záujmom všetkých vlastníkov. Hoci to znie veľmi jednoducho, spozorovali sme, že sa v mnohých projektoch zameraných na zmenu neprihliadalo práve na tieto body a plánovanie ako i realizácia boli uskutočnené len jednostranne, alebo že dôležití vlastníci nechceli mať so zmenami nič spoločné.

Prázdny

HIC Slovakia je pripravená niesť zodpovednosť za implementáciu úspešnej zmeny.

Prázdny

V rámci zefektívnenia chodu spoločnosti v prípade potreby redefinujeme, resp. spoločne s našim klientom stanovíme obchodný plán, v rámci ktorého zreálnime pohľad na možné príjmy a primerané náklady. Obchodné plánovanie považujeme za kľúčový atribút úspechu, ktorý však musí byť zhmotnený v ďalších nástrojoch ako sú správne nastavené obchodné procesy, kontroling, osobná zodpovednosť, odmeňovanie na základe dosiahnutých výkonov a podobne. 

Každý relevantný obchodný proces ako súčasť kvalitatívneho obchodného programu pre dosiahnutie stanovených cieľov musí byť definovaný a zdokumentovaný. HIC používa jednoduché a osvedčené nástroje, aby identifikovala podstatné a relevantné kroky, a tým mohla pomáhať pri zlepšení celkového obchodného priebehu a pri stanovení jasných úloh a zodpovednosti pracovníkom. 

Spoločne s klientmi sa v projektoch zmeny zaoberáme aj spôsobom dosiahnutia profitability v krátkom čase. V rámci týchto aktivít identifikujeme možnosti okamžitých opatrení pre podporu zmeny hospodárskeho výsledku spoločnosti, ako aj dlhodobých zmien, ktoré povedú k udržaniu nastaveného smerovania a ďalšiemu rastu. 

Staviame na našich skúsenostiach z oblasti financií, marketingu a predaja, pričom nezabúdame na podporu klienta pri implementácii dohodnutých krokov. 

Medzi typické projekty, ktoré sme realizovali v rámci transformácie spoločnosti patria: 

 

  • Prechod Slovenskej pošty z formy štátneho podniku na akciovú spoločnosť, podpora pri obchodnom plánovaní, zmena organizačnej štruktúry, coaching vrcholových manažérov a coaching manažérov.
  • Projekt zmeny u popredného obchodníka s cennými papiermi s cieľom dosiahnuť ziskovosť v horizonte 3 mesiacov od spustenia projektu.
  • Reštrukturalizácia technologicky riadeného projektu v banke, integrácia projektu s obchodnými cieľmi spoločnosti a dosiahnutie úspešných výsledkov.