Komplexné projekty
transformácie spoločnosti

Riadenie zmeny a transformácia spoločnosti patrí k najkomplexnejším aktivitám, ktoré si vyžadujú znalosti a skúsenosti v kľúčových oblastiach riadenia obchodných firiem.
 

Dosiahnutie cieľov firmy
v stanovenom čase

Podieľame sa na návrhu a implementácii motivačných schém a techník pre zvýšenie úspešnosti obchodných prípadov. Snažíme sa zhodnotiť možnosti realizácie produktu na trhu podľa špecifických charakteristík, analýzy konkurencie a benchmarkingu i nasýtenosti trhu.

Našim cieľom
je úspech zákaznika

Na rozdiel od mnohých konzultačných spoločností, HIC Slovakia je schopná a ochotná nielen navrhnúť potrebné opatrenia pre zmenu, ale aj podporiť implementáciu navrhovaných opatrení v rámci spoločnosti zákazníka.

Široká škála
tréningových programov

Osobný coaching top manažérov je na Slovensku novým prístupom, avšak bežnou praxou v západných spoločnostiach. Základnou výzvou top manažéra je skutočnosť, že v rámci spoločnosti je obtiažne diskusiou rozvíjať osobné idey a stratégie.

Projektové riadenie
zriadenia nových spoločností

Projektový manažment vnímame ako nástroj na dosiahnutie cieľov firmy v stanovenom čase, kvalite a s dodržaním odsúhlaseného rozpočtu.

 

Naši kľúčoví konzultanti

Reinhold Hofmann
Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti 
(Manažment a projektové riadenie) 

Reinhold Hofmann je pôvodom z Nemecka a ukončil štúdium informatiky a počítačovej vedy na „University of Colorado“. Má viac ako 25-ročné skúsenosti s medzinárodnými konzultačnými projektmi v spoločnostiach ako napríklad DEC, Compaq, SIEMENS, VUB a v mnohých ďalších. Taktiež sa vyše 15 rokov aktívne autorsky podieľa na dizajne a exekúcii personalizovaných tréningových programov na základe vlastných skúseností z pôsobenia v medzinárodných projektoch v rámci IT, bankovníctva, telekomunikácií, zdravotníctva a vyššieho vzdelávania. Je držiteľom licencie trénera pre nástroj profilácie osobnosti LIFO®. Reinhold plynule hovorí po nemecky a anglicky.

Silvia Kotianová 
Riaditeľ pre projekty jazykového vzdelávania
(Jazyky) 

Silvia Kotianova sa špecializuje na osobné rozvojové programy so zameraním na vzdelávanie v cudzích jazykoch s využitím inovatívnych andragogických metód. Je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave. Silvia sa aktívne zaoberá výučbou predovšetkým slovenského a nemeckého jazyka pre veľvyslanectvá a zahraničných i domácich manažérov. Zaoberá sa aj prekladateľstvom, špecializuje sa na kulturológiu a literatúru. Okrem slovenského a nemeckého jazyka hovorí taktiež francúzsky, taliansky a česky.

Patricia Príhodová
Riaditeľ pre projekty v oblasti ľudských zdrojov
(Výber pracovníkov pre klientov a programy HR)

Patrícía Príhodová pôsobí v oblasti riadenia ľudských zdrojov viac ako sedem rokov. Ukončila štúdium personálneho riadenia na Prešovskej univerzite s hodnosťou PhDr. Popri projektoch realizácie personálnych výberov a tréningových programov pre spoločnosti Datart a Ahold pôsobila ako personálny manažér so zodpovednosťou za definovanie a implementáciu stratégie HR v IT a telekomunikačných spoločnostiach na Slovensku i v zahraničí. Patrícia sa zaoberá celou šírkou aktivít riadenia ľudských zdrojov, kde popri výberoch manažérov realizuje pre klientov personálny audit a na jeho základe návrh smerovania stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Hovorí po slovensky, anglicky, rusky, česky a ukrajinsky.

Juraj Tomovčík 
Partner
(Predaj a Couching) 

Juraj Tomovčík sa špecializuje na návrh a implementáciu stratégií úspešného predaja a osobný coaching manažérov. Prináša dlhoročné skúsenosti s pôsobením v projektoch zmien v popredných slovenských bankách. Je absolventom konzervatória so zameraním na hru na husle. Juraj má taktiež medzinárodné skúsenosti z oblasti finančníctva a poisťovníctva. Je držiteľom licencie trénera pre nástroj profilácie osobnosti LIFO®. Plynule hovorí po slovensky, nemecky, anglicky a česky. Mal taktiež príležitosť pôsobiť v Austrálii v rámci „Sydney Symphony Orchestra“.