Komplexné projekty
transformácie spoločnosti

Riadenie zmeny a transformácia spoločnosti patrí k najkomplexnejším aktivitám, ktoré si vyžadujú znalosti a skúsenosti v kľúčových oblastiach riadenia obchodných firiem.
 

Dosiahnutie cieľov firmy
v stanovenom čase

Podieľame sa na návrhu a implementácii motivačných schém a techník pre zvýšenie úspešnosti obchodných prípadov. Snažíme sa zhodnotiť možnosti realizácie produktu na trhu podľa špecifických charakteristík, analýzy konkurencie a benchmarkingu i nasýtenosti trhu.

Našim cieľom
je úspech zákaznika

Na rozdiel od mnohých konzultačných spoločností, HIC Slovakia je schopná a ochotná nielen navrhnúť potrebné opatrenia pre zmenu, ale aj podporiť implementáciu navrhovaných opatrení v rámci spoločnosti zákazníka.

Široká škála
tréningových programov

Osobný coaching top manažérov je na Slovensku novým prístupom, avšak bežnou praxou v západných spoločnostiach. Základnou výzvou top manažéra je skutočnosť, že v rámci spoločnosti je obtiažne diskusiou rozvíjať osobné idey a stratégie.

Projektové riadenie
zriadenia nových spoločností

Projektový manažment vnímame ako nástroj na dosiahnutie cieľov firmy v stanovenom čase, kvalite a s dodržaním odsúhlaseného rozpočtu.

 

Tréningové programy a coaching

  • Špecifické tréningové programy zamerané na dosiahnutie firemných cieľov s využitím metodológie "LIFO"
  • Coaching lídrov a top manažérov.
  • Individuálne jazykové kurzy (nemecký a slovenský jazyk).
  • Lektorovanie univerzitných študentov.

Podľa nášho názoru nemožno zanedbať aspekt medziľudskej interakcie, pretože je jedným z faktorov pôsobiacich na úspešný manažment firmy alebo projektový manažment. Z tohto dôvodu získala spoločnosť HIC Slovakia licenciu na LIFO®. Tento nástroj, ktorý je zameraný na správanie, môžeme používať v rámci svojich seminárov a workshopov. HIC Slovakia je lokálnym distributérom metódy LIFO® na Slovensku. Nástroj LIFO® simuluje prostredie zamerané na správanie, pri ktorom môžu byť pozitívne aspekty posilnené a negatívne aspekty odhalené príp. korigované bez toho, aby bol ohrozený vzťah k zákazníkovi. Motivovaní a cieľovo zameraní manažéri, ktorí veria v sami seba, sú pripravení niesť zodpovednosť, rozhodovať a vedia sa identifikovať s firemnými cieľmi. 

Spoločnosť HIC Slovakia poskytuje svojim klientom širokú škálu tréningových programov zameraných na rozvoj osobnostných predpokladov pre výkon pracovnej činnosti, ako sú prezentačné zručnosti, predajné schopnosti, vedenie ľudí, facilitácia stretnutí, úspešné obchodné rokovania a pod. Taktiež sa pri tréningoch zameriavame na profesionálny rozvoj zamestnancov, a to napríklad v oblasti riadenia projektov, či časového manažmentu. Našich klientov podporujeme aj osobným coachingom vrcholových manažérov a rozvojom ich schopností viesť a byť lídrom s cieľom efektívne motivovať tímy zamestnancov k dosahovaniu firemných cieľov. 

Osobný coaching top manažérov je na Slovensku novým prístupom, avšak bežnou praxou v západných spoločnostiach. Základnou výzvou top manažéra je skutočnosť, že v rámci spoločnosti je obtiažne diskusiou rozvíjať osobné idey a stratégie. Externý coach vie podporiť rozvoj inovatívnych manažérskych schopností a myšlienok prostredníctvom riadených otázok a simulácie špecifických situácií. Navyše, coach má širokú znalosť trhu a správania lídrov v podobných spoločnostiach. Na základe toho vie navrhnúť odporúčania pre osobný rozvoj s personalizovaným plánom. Top manažér takto vie rozvinúť svoje možnosti a stať sa skutočným lídrom so schopnosťou motivovať manažérsky tím a zamestnancov pri dosahovaní obchodných cieľov spoločnosti. 

V oblasti osobných tréningov poskytujeme našim klientom aj individuálne jazykové kurzy. Na základe osobného záujmu pripravíme špecifický plán modulov a navrhneme optimálny časový plán v prostredí, ktoré preferuje klient. Využitím rozličných andragogických metód vieme zabezpečiť, že výučba sa stane príjemnou skúsenosťou, čo zvýši osobnú motiváciu a urýchli dosiahnutie požadovanej jazykovej úrovne.