Komplexné projekty
transformácie spoločnosti

Riadenie zmeny a transformácia spoločnosti patrí k najkomplexnejším aktivitám, ktoré si vyžadujú znalosti a skúsenosti v kľúčových oblastiach riadenia obchodných firiem.
 

Dosiahnutie cieľov firmy
v stanovenom čase

Podieľame sa na návrhu a implementácii motivačných schém a techník pre zvýšenie úspešnosti obchodných prípadov. Snažíme sa zhodnotiť možnosti realizácie produktu na trhu podľa špecifických charakteristík, analýzy konkurencie a benchmarkingu i nasýtenosti trhu.

Našim cieľom
je úspech zákaznika

Na rozdiel od mnohých konzultačných spoločností, HIC Slovakia je schopná a ochotná nielen navrhnúť potrebné opatrenia pre zmenu, ale aj podporiť implementáciu navrhovaných opatrení v rámci spoločnosti zákazníka.

Široká škála
tréningových programov

Osobný coaching top manažérov je na Slovensku novým prístupom, avšak bežnou praxou v západných spoločnostiach. Základnou výzvou top manažéra je skutočnosť, že v rámci spoločnosti je obtiažne diskusiou rozvíjať osobné idey a stratégie.

Projektové riadenie
zriadenia nových spoločností

Projektový manažment vnímame ako nástroj na dosiahnutie cieľov firmy v stanovenom čase, kvalite a s dodržaním odsúhlaseného rozpočtu.

 

Profil spoločnosti

Už viac ako 25 rokov pôsobí na slovenskom trhu spoločnosť HIC Slovakia, s.r.o. - Hofmann International Consulting s poslaním poskytovať svojim klientom efektívne poradenstvo a na mieru šité tréningové programy s cieľom zlepšiť ich výsledky v oblasti predaja, marketingu a manažmentu.

 

HIC Slovakia sa v rámci riadenia zmien a transformácie spoločnosti zameriava na nasledovné oblasti:

Špeciálne licencie HIC Slovakia, s.r.o. :

  • Licencia LIFO® pre distribúciu v rámci Slovenskej republiky
  • Člen medzinárodného Inštitútu pre projektové riadenie (PMI)
  • Licencia Národného úradu práce pre výber pracovníkov